Monique Hakkenes

In 1989 ben ik afgestudeerd aan de logopedie-opleiding in Eindhoven en direct daarna mijn eigen praktijk gestart. Door samenwerking met collega’s groeide deze praktijk uit tot de huidige Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp.
In 1994 heb ik de VO-opleiding Stottertherapie afgerond in Rotterdam. Vanaf die tijd geef ik binnen de praktijk stottertherapie aan kinderen, ouders, jongeren en volwassenen. Ook adviseer ik leerkrachten, collega-logopedisten en andere betrokkenen m.b.t. stotteren.

Lange tijd ben ik werkzaam geweest op ODC De Troubadour in Den Helder, een dagcentrum voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek en meervoudige handicaps. Hier begeleidde ik de kinderen, maar ook ouders en groepsleiding.
Ook binnen de praktijk zie ik regelmatig kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen, verstandelijke handicaps of autisme.

Sinds 2010 ben ik verbonden aan de Logopedieopleiding van de Hogeschool Utrecht als docent vloeiendheidsstoornissen. Ik geef hoorcollege en werkcolleges aan 1e, 2e en 3e jaars studenten logopedie over stotteren en broddelen.

In 2016 heb ik de master Special Educational Needs afgerond met als specialisatie gedrag. Daarnaast heb ik de opleiding Didactiek gevolgd aan de Universiteit Utrecht.

Overige activiteiten:
• Senior-lid NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)
• Lid Kwaliteitskring Stottertherapeuten Noord Holland
• Voorzitter Opleidingscommissie NVST
• In het verleden heb ik met veel plezier meegewerkt aan diverse landelijke campagnes van de Nederlandse Federatie Stotteren
 

Marjolein Huizink

In 1990 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in onze praktijk. Dit heb ik vele jaren gedaan in combinatie met het werken op het orthopedagogisch centrum “De Troubadour”. Momenteel ben ik op maandag en vrijdag werkzaam in onze dependance te Julianadorp, op dinsdag geef ik logopedie aan huis en op de donderdag werk ik in de praktijk in Den Helder.

Door de omgang met mensen en ons uitgebreide vakgebied, vind ik mijn werk afwisselend. In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van jonge kinderen (0- 4 jaar), zowel op het gebied van de eet-drinkproblematiek, als op communicatief gebied door het behalen van het HANEN©-certificaat, de 2-jarigen screening, het geven van communicatieve therapie en het behandelen van de beginnende spraakontwikkeling.

De behandeling van jonge kinderen bestaat uit het in kaart brengen van de mogelijkheden van het kind en het begeleiden van ouders waarbij telkens de volgende stap wordt aangereikt. Het samen leggen van deze puzzel blijft voor mij telkens weer een uitdaging.  

Petra van Gemeren

In 1996 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Rotterdam & Omstreken. Na mijn afstuderen heb ik in verschillende praktijken en in het speciaal onderwijs in de Randstad gewerkt. Vanaf 1997 ben ik werkzaam binnen Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp. De eerste jaren in loondienstverband en in 2002 kreeg ik de mogelijkheid een deel van de praktijk over te nemen. Op dit moment werk ik 2 dagen in de praktijklocatie Polderweg in Den Helder en 1 dag in de praktijklocatie in Julianadorp.

Vanaf 1999 ben ik mij gaan specialiseren in het behandelen van dyslexie en lees/spellingproblemen. Vanaf begin 2007 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Orthopedagogenpraktijk Athena te Heerhugowaard waardoor het voor cliënten mogelijk werd binnen onze praktijk een dyslexieonderzoek af te nemen.

Van september 2009 tot en met juni 2011 heb ik de Master Special Educational Needs (dyslexiespecialist) gevolgd bij Fontys Hogeschool OSO. Dit gaf mij de gelegenheid mij als medebehandelaar te registreren bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Van daaruit werd ik medebehandelaar binnen de vergoede dyslexiezorg in samenwerking met orthopedagogenpraktijk Athena. Helaas is het afnemen van een dyslexie-onderzoek en het behandelen binnen de vergoede dyslexiezorg door veranderde regelgeving op dit moment niet meer mogelijk.

Sinds januari 2007 ben ik lid van de kwaliteitskring Dyslexie Noord Holland. Daar heb ik van 2011 t/m 2015 de rol van voorzitter vervuld. Ook ben ik geregistreerd in het dyslexiedeskundigenbestand van onze beroepsvereniging, NVLF.

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van taalontwikkelingsstoornissen, lees- en spellingproblemen en/of dyslexie. Hierbij vind ik het belangrijk de hulpvraag van het kind en de ouders zo goed mogelijk in kaart te brengen en waar nodig ook aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele aspecten. De uitdaging in mijn beroep is de zorg rondom een kind te optimaliseren en daarbij is een goed contact met alle betrokkenen essentieel!

Sanne Piekema

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
Na het behalen van mijn diploma ben ik direct aan het werk gegaan als logopediste.

Lange tijd heb ik in twee verschillende praktijken gewerkt. Op dit moment werk ik 3 dagen voor Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp.

Ik werk over het algemeen met kinderen die een spraak- en/of taalachterstand hebben, kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden of kinderen die afwijkende mondgewoonten hebben. Daarnaast ben ik mij aan het specialiseren in de behandeling van kinderen met lees- en/of spellingproblemen.

Ik geniet van mijn beroep. Ieder individu heeft een andere werkwijze en vergt dus een andere aanpak. Dit maakt mijn werk afwisselend, uitdagend en inspirerend.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Ook houd ik mij bezig met het organiseren van een jaarlijks terugkerend tennistoernooi en neem ik deel aan het hoofdbestuur van mijn voetbalvereniging.

Heeft u een vraag? Stel de vraag hieronder!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.