Vergoedingen

December 2017

LOGOPEDISCHE VERGOEDINGEN 2018

Het nieuwe jaar is in aantocht en de hectiek rondom de contractering is weer in volle gang. De zorgverzekeraars stellen naast hun lage vergoedingen voor gecontracteerde logopedische zorg ook steeds meer aanvullende eisen aan kwaliteit en praktijkvoering.  Wij onderschrijven de kwaliteitseisen en werken volgens de meest recente richtlijnen op dit gebied. Wij vinden het echter geen goede zaak dat de zorgverzekeraar het behandelverloop sterk probeert te beïnvloeden.

Dit heeft ons doen besluiten de contracten voor 2018 met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, CZ, Multizorg, De Friesland, Zorg & Zekerheid en DSW niet te ondertekenen. Wij hebben alleen een contract afgesloten met VGZ/Unive.

Vanaf 2017 heeft het ministerie van VWS en de Autoriteit Consument en Markt het tarief voor logopedische zorg vrij gegeven in het kader van marktwerking in de zorg. Dit houdt in dat onze praktijk het tarief voor een reguliere logopedische behandeling heeft vastgesteld op €38,95.

In de polis van uw zorgverzekeraar staat aangegeven dat de logopedische behandeling voor 100% wordt vergoed. Dit geldt echter alleen wanneer de logopedist een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar.

Wat betekent dit voor u:

  • Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekeraar waarmee we een contract hebben afgesloten zullen wij de declaraties via Infomedics bij de verzekering indienen.
  • Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekering waarmee we geen contract hebben, krijgt u de rekening van de behandeling thuis (zie informatie Infomedics – uwnota.nl) en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering. De vergoeding die u krijgt is per zorgverzekering verschillend en afhankelijk van het soort polis die u heeft. U zult in veel gevallen een deel van de behandeling zelf moeten betalen.
  • Als u of uw kind verzekerd is/bent bij De Friesland of Zorg & Zekerheid (waar we in 2018 geen contract meer mee hebben) maar de behandeling is gestart in 2017 en deze loopt door in 2018 dan zal de zorgverzekeraar het tarief van gecontracteerde zorg 100% (tarief 2017) moeten vergoeden. Dit is al eerder door de rechter bepaald. In deze situatie is er dus nog wel sprake van een (lagere) eigen bijdrage per behandeling.

Bij het bepalen van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg wordt onderscheid gemaakt tussen naturapolissen en restitutiepolissen.

Bij een naturapolis kunt u alleen volledig vergoede zorg krijgen bij een logopedist die een contract heeft met uw zorgverzekering.  Indien u de logopedische zorg krijgt van een logopedist die geen contract heeft, betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt dan de factuur via Infomedics thuis gestuurd. Deze rekening dient u aan Infomedics te voldoen en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u een deel van het bedrag vergoed krijgt.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of deze wel of geen contract met de logopedist heeft. U krijgt van de logopedist een factuur via Infomedics voor de behandelingen. Deze rekening dient u aan Infomedics te voldoen en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u een groot deel of het volledige bedrag vergoed krijgt. Het bedrag dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Bij een restitutiepolis is dit doorgaans een hoger bedrag dan bij een naturapolis.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer en hebben er alles aan gedaan tot overeenstemming te komen met de verschillende zorgverzekeraars. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid. Ondanks deze voor u en ons vervelende situatie, hopen wij dat wij u en uw kind mogen (blijven) begeleiden. Wij staan voor onze kwaliteit, ook al zullen zorgverzekeraars aangeven dat ongecontracteerde zorg kwalitatief minder goed is.

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot een van de praktijkhouders (Monique, Marjolein of Petra) of uw zorgverzekeraar. Wij staan u graag te woord.

 

Stand van zaken per 1 januari 2018 :

ZorgverzekeraarWel contractGeen contract
Multizorg :

 ONVZ

ASR

ENO

VVAA

PNO zorg

Amersfoortse

Ditzo

Beter Dichtbij

Salland

Holland Zorg

Energiek

Aevitae-ASR

IAK-ASR

Caresco-ASR

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DSW, Stad Holland X
De Friesland  X
VGZ/Unive/IZA/Trias/Cares Gouda, UMCX 
Zorg & Zekerheid  X
Zilveren Kruis Achmea (o.a. Avero, Interpolis, FBTO, Pro Life) X
Menzis, Anderzorg, Azivo X
CZ, Delta Lloyd, OHRA X

 

Uitbesteding facturering aan Infomedics
Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij per 01-01-2014 uitbesteed aan Infomedics.
De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. Op de acceptgiro staat het rekeningnummer vermeld. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar http://www.infomedics.nl/. Voor de betalingsvoorwaarden klikt u hier. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

Contactgegevens
Servicedesk Debiteuren
Telefoonnummer: 036 – 2031 900
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Centraal Medisch Incassobureau
Telefoonnummer: 036- 3100 899

Vergoeding verzuimfacturen

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet of te laat gebeurt zijn wij genoodzaakt het wettelijk vastgestelde verzuimtarief (75% van het geldende tarief) bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Wij vragen hiervoor uw begrip. Verzuimfacturen worden niet uw zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraar controleert op het naleven van deze regel.