Tarieven

Prijslijst logopedie per 1 januari 2018 ongecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij declareren de kosten van uw behandeling via Infomedics.
 
Onderstaande prijzen gelden wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw zorgverzekeraar of logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.

 

Screening€ 17,45
Anamnese en onderzoek na screening€ 56,05
Screening, anamnese en onderzoek€ 73,50
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 75,50
Anamnese en onderzoek na verwijzing aan huis€ 90,50
Eenmalig onderzoek€ 77,90
Eenmalig onderzoek aan huis€ 92,90
Individuele zitting reguliere logopedie€ 38,95
Individuele zitting reguliere logopedie aan huis€ 53,95
Individuele zitting telelogopedie€ 38,95
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt€ 38,95
Individuele zitting stotteren€ 77,90
Individuele zitting stotteren aan huis€ 92,90
Individuele zitting telelogopedie stotteren€ 77,90
Individuele zitting preverbale logopedie€ 77,90
Individuele zitting preverbale logopedie aan huis€ 92,90
Langdurige zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen€ 52,25
Langdurige zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen aan huis€ 67,25
Telefonische zitting€ 20,95
Overleg met derden per half uur€ 40,00
Verslaglegging aan derden€ 80,00
Extra verslag (buiten begin- en eindverslag)€ 80,00
Eigen bijdrage dyslexiebehandeling€ 25,00
Niet nagekomen afspraak€ 30,70
Te laat afgemelde afspraak€ 23,00
Niet nagekomen screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie)€ 13,55
Te laat afgemelde screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie)€ 10,95
Niet nagekomen zitting preverbale logopedie / stotteren€ 45,60
Te laat afgemelde zitting preverbale logopedie / stotteren€ 34,20
   

U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden