Stottertherapie

Wat is stotteren?

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Dat betekent dat mensen spreken met herhalingen en verlengingen van klanken en lettergrepen. Ook kunnen er gespannen pauzes of blokkades optreden die het ritme van de spraak verstoren. De persoon die stottert (PDS) heeft dit niet onder controle. De herhalingen, verlengingen en blokkades worden aangeduid met de term ‘kernstotteren’. Dit is het deel van stotteren dat voor andere mensen hoorbaar is.

Door het stotteren kunnen er  negatieve gevoelens en gedachten ontwikkelen. Onder invloed hiervan ontwikkeld soms secundair stottergedrag: proberen om het stotteren te vermijden (een ander woord zoeken, niet meer vertellen) of het stotteren oplossen door meer spanning (duwen op een woord, spanning in gezicht of meebewegen van hoofd of andere lichaamsdelen

Stotteren komt bij ongeveer 1% van de mensen voor, in Nederland dus 170.000 mensen. Bij kinderen onder de 6 jaar komt het tussen de 5% en 17% voor, bij een groot deel verdwijnt het stotteren ook weer. Hoe langer het stotteren aanwezig is hoe kleiner de kans dat het weer verdwijnt. Meer mannen dan vrouwen stotteren. Op 1 stotterende vrouw zijn er 4 stotterende mannen. Stotteren komt over de hele wereld evenveel voor, in elke taal, land, etniciteit of cultuur.

Binnen onze praktijk worden zowel stotterende kinderen als adolescenten en volwassenen behandeld.

 

Stotteren bij kinderen:

Kinderen maken in de leeftijd van 2 tot 5 jaar een periode door waarin de spraak onvloeiend wordt. Bij jonge stotterende kinderen komen deze normale onvloeiendheden ook voor, maar daarnaast hebben zij een ander soort ‘stotter’vloeiendheden. Als het stotteren langer aanwezig is neemt de kans dat het vanzelf weer verdwijnt af. De kans dat het kind van het stotteren af komt is het grootst tot zijn 7e jaar. Vanaf 8 jaar wordt de kans op herstel steeds kleiner. Het is daarom van belang niet te lang te wachten met logopedie of  stottertherapie.

Als u twijfelt of er bij uw kind sprake is beginnend stotteren en of  contact met een logopedist of stottertherapeut raadzaam is, kunt u  de Screeningslijst Stotteren  invullen op de site van de Nederlandse Federatie Stotteren:

http://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

Meer informatie vindt u op  www.stotteren.nl van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS).