Logopedie

Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met communicatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor en stem. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet. Tot de taken van een logopedist behoren onderzoek, diagnose stelling, behandelen en begeleiden van cliënten, ouders of andere betrokkenen, preventie en voorlichting.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen, ziektes of verkeerd gebruik van de spieren.

Buiten de particuliere praktijken, zijn logopedisten werkzaam op scholen, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen, binnen de verstandelijke gehandicapten zorg of bij jeugdgezondheidsinstellingen.

Begeleiden van mensen die zich regelmatig moeten presenteren is eveneens onderdeel van communicatieverbetering. Zo werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

Logopedie door de ogen van de cliënt

Hier naast ziet u een filmpje waarin cliënten aan het woord komen. Zij verwoorden vanuit hun persoonlijke ervaringen de waarde van logopedie.

Heeft u een vraag? Stel de vraag hieronder!

  • Voer een getal tussen 7 en 7 in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.