Dyslexie

Dyslexie

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de kinderen in Nederland problemen heeft met leren lezen. 3% ontwikkelt een dusdanig ernstig lees en/of spellingsprobleem dat gesproken wordt van dyslexie.
Aan het einde van groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.

Oorzaak

Mensen met dyslexie hebben over het algemeen in aanleg een zwak taalgevoel. Ze hebben met name moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn) en problemen met het automatiseren van willekeurige associaties (bijv. kleuren, dagen van de week). Dit uit zich bijvoorbeeld in problemen met snel en goed de juiste letter bij een klank vinden of bij het goed toepassen van een spellingregel als je er niet bewust bij nadenkt. Dyslexie is erfelijk bepaald. Als een van de ouders dyslexie heeft, is de kans op een kind met dyslexie 50%. 

Gevolg

Wanneer dyslexie niet ontdekt en/of erkend wordt en wanneer geen hulp geboden wordt kunnen emotionele problemen, een sociaal isolement en soms ook faalangst ontstaan. Ook kan de intelligentie verkeerd worden ingeschat. Bovendien hebben kinderen met dyslexie door de lees- en/of spellingsproblemen moeite met alle vakken waarbij lezen en schrijven een rol speelt. Er ontstaat dus gemakkelijk een onderwijsachterstand. Als dyslexie vroegtijdig gesignaleerd wordt en er wordt adequate hulp geboden kan de uitingsvorm van dyslexie beperkter zijn.

Logopedie bij dyslexie

Veel lees- en spellingproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie en/of de auditieve vaardigheden. De logopedist is deskundig op het terrein van spraak en taal en onderscheidt zich daarmee van andere disciplines. Daarnaast geeft de gespecialiseerde logopedist training om de belangrijkste vaardigheden voor het lezen en spellen te ondersteunen, zoals het luisteren naar een klank, de mondbeweging voelen en de letter zien die erbij hoort. Dit is het meest effectief als het gekoppeld wordt aan daadwerkelijk lezen en spellen.

Kinderen met lees- en spellingproblemen worden binnen onze praktijk begeleid door Petra van Gemeren en Sanne Piekema. 

Dyslexieonderzoek

Wanneer een kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie, maar er mogelijk wel sprake is van dyslexie, kunnen wij voor onderzoek verwijzen naar Orthopedagogenpraktijk Athena (www.athenaweb.nl) waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

Vergoeding logopedische behandeling

De logopedische behandeling van spraak-taalontwikkelingsproblemen en problemen in de fonologische ontwikkeling en auditieve vaardigheden worden in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Er kan daarom sprake zijn van een eigen bijdrage.

 

Download hier onze folder over dyslexie

U vindt meer informatie over dyslexie op de website van Balans

Heeft u een vraag? Stel de vraag hieronder!

  • Voer een getal tussen 7 en 7 in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.