Dyslexie

Behandeling

Kinderen met kenmerken van dyslexie worden binnen onze praktijk begeleid door Petra van Gemeren en Sanne Piekema. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het verwerven van de auditieve/fonologische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn onvoldoende ontwikkeld bij mensen met dyslexie. Daarnaast kunnen er problemen zijn in de automatisering van de klank-tekenkoppeling (o.a. voorschotbenadering in groep 1/2) en het lezen en spellen.

Aanpak
Samen met ouders en kind wordt eraan gewerkt dat het kind succes ervaart en zelfvertrouwen krijgt in lezen, taal en spelling. Een gemotiveerd kind pakt lezen en spelling beter op. Ouders worden zo veel mogelijk bij de hulp betrokken, waardoor er een doorgaande lijn is tussen de behandeling en de oefenmomenten thuis. Als ouders regelmatig bij de behandeling zitten, kan er uitleg gegeven worden over de oefeningen en is er ruimte om de ervaringen met dyslexie te bespreken.

Vergoeding
De logopedische behandeling van spraak-taalontwikkelingsproblemen en problemen in de  fonologische ontwikkeling en auditieve vaardigheden wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar als wij een contract hebben met uw zorgverzekering (zie button vergoeding op de homepage voor meer informatie over de contracten die wij hebben afgesloten). In sommige gevallen kunt u te maken krijgen met een eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar petra@logopedie-dhj.nl
De volgende taken vallen onder de logopedische werkzaamheden van de in dyslexie gespecialiseerde logopedist:

  • Vroege signalering van achterstanden in de auditieve/fonologische vaardigheden en/of spraak-taalontwikkeling
  • Uitgebreid onderzoek
  • Trainen van auditieve, taal- en articulatievaardigheden
  • Opstellen van vroegtijdige behandeling (groep 1 en 2) waardoor een kind met een voorsprong begint aan leesonderwijs
  • Begeleiding bij lees- en spellingsproblemen
  • Advisering van ouders en leerkrachten
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Overleg met alle betrokkenen

Download hier onze folder over dyslexie

U vindt meer informatie over dyslexie op de website van Balans