Onze mensen

Petra van Gemeren

In 1996 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Rotterdam & Omstreken. Na mijn afstuderen heb ik in verschillende praktijken en in het speciaal onderwijs in de Randstad gewerkt. Vanaf 1997 ben ik werkzaam binnen Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp. De eerste jaren in loondienstverband en in 2002 kreeg ik de mogelijkheid een deel van de praktijk over te nemen. Op dit moment werk ik 2 dagen in de praktijklocatie Polderweg in Den Helder en 1 dag in de praktijklocatie in Julianadorp.

Vanaf 1999 ben ik mij gaan specialiseren in het behandelen van dyslexie en lees/spellingproblemen. Vanaf begin 2007 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Orthopedagogenpraktijk Athena te Heerhugowaard waardoor het voor cliënten mogelijk werd binnen onze praktijk een dyslexieonderzoek af te nemen.

Van september 2009 tot en met juni 2011 heb ik de Master Special Educational Needs (dyslexiespecialist) gevolgd bij Fontys Hogeschool OSO. Dit gaf mij de gelegenheid mij als medebehandelaar te registreren bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Van daaruit werd ik medebehandelaar binnen de vergoede dyslexiezorg in samenwerking met orthopedagogenpraktijk Athena.

Sinds januari 2007 ben ik lid van de kwaliteitskring Dyslexie Noord Holland. Ook ben ik geregistreerd in het dyslexiedeskundigenbestand van onze beroepsvereniging, NVLF.

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van taalontwikkelingsstoornissen, lees- en spellingproblemen en/of dyslexie. Hierbij vind ik het belangrijk de hulpvraag van het kind en de ouders zo goed mogelijk in kaart te brengen en waar nodig ook aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele aspecten. De uitdaging in mijn beroep is de zorg rondom een kind te optimaliseren en daarbij is een goed contact met alle betrokkenen essentieel!

Monique Hakkenes

In 1989 ben ik afgestudeerd aan de logopedie-opleiding in Eindhoven en direct daarna mijn eigen praktijk gestart. Door samenwerking met collega’s groeide deze praktijk uit tot de huidige Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp.
In 1994 heb ik de VO-opleiding Stottertherapie afgerond in Rotterdam. Vanaf die tijd geef ik binnen de praktijk stottertherapie aan kinderen, ouders, jongeren en volwassenen. Ook adviseer ik leekrachten, collega-logopedisten en andere betrokkenen m.b.t. stotteren.

Sinds 2010 ben ik verbonden aan de Logopedieopleiding van de Hogeschool Utrecht als docent vloeiendheidsstoornissen. Ik geef hoorcollege en werkcolleges aan 1e, 2e en 3e jaars studenten logopedie over stotteren en broddelen.

Eén dag per week ben ik werkzaam op ODC De Troubadour in Den Helder, een dagcentrum voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek en meervoudige handicaps. Hier begeleid ik de kinderen, maar ook ouders en groepsleiding.
Ook binnen de praktijk zie ik regelmatig kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen, verstandelijke handicaps of autisme.

Overige activiteiten:

• Senior-lid NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)
• Lid Kwaliteitskring Stottertherapeuten Noord Holland
• Voorzitter Opleidingscommissie NVST
• In het verleden heb ik met veel plezier meegewerkt aan diverse landelijke campagnes van de Nederlandse Federatie Stotteren

Binnenkort zal ik ook zelf weer plaats nemen in de collegebanken: ik start in februari 2014 met de opleiding Didaktiek aan de Universiteit Utrecht!

Marjolein Huizink

In 1990 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Na mijn afstuderen ben ik snel werkzaam geraakt in onze praktijk. Dit heb ik vele jaren gedaan in combinatie met het werken op het orthopedagogisch centrum “De Troubadour”. Momenteel ben ik op maandag, dinsdag en vrijdag werkzaam in onze dependance te Julianadorp en op de donderdag in Den Helder.

Door de omgang met mensen en ons uitgebreide vakgebied, vind ik mijn werk afwisselend. In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd op het gebied van de vroegbehandeling, zowel op het gebied van de eet-drinkproblematiek, als op communicatief gebied door het behalen van het HANEN©-certificaat, de Taalstandaarden en de cursus communicatieve therapie. De communicatieve behandeling bestaat uit het in kaart brengen van de mogelijkheden van het kind en het aanreiken van de volgende stap. Het samen leggen van deze puzzel blijft voor mij telkens weer een uitdaging.

Lisette Arends – Boon

In juni 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan het Windesheim College in Zwolle. Tijdens het derde jaar van mijn studie heb ik een half jaar stage gelopen in de logopediepraktijk Den Helder en Julianadorp. Tijdens deze stage heb ik ervaren hoe leuk het werken in de praktijk is!

Ik vind het inspirerend en afwisselend om met kinderen te werken en contact te hebben met ouders en leerkrachten en deze te begeleiden.

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het zwemles geven aan kinderen vanaf vijf jaar bij ‘Zwemvereniging Noordkop’ / ‘Zwemschool De Dolfijn’ en daarnaast vind ik het leuk om te turnen.

Sanne Piekema

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Na het behalen van mijn diploma ben ik direct aan het werk gegaan als logopediste.

Lange tijd heb ik in twee verschillende praktijken gewerkt. Op dit moment werk ik 3 dagen voor Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp.

Ik werk over het algemeen met kinderen die een spraak- en/of taalachterstand hebben of moeite hebben met de auditieve vaardigheden of afwijkende mondgewoonten hebben. Daarnaast ben ik mij aan het specialiseren in de behandeling van kinderen met lees- en/of spellingproblemen.

Ik geniet van mijn beroep. Ieder individu heeft een andere werkwijze en vergt dus een andere aanpak. Dit maakt mijn werk afwisselend, uitdagend en inspirerend.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Ook houd ik mij bezig met het organiseren van een jaarlijks terugkerend tennistoernooi en neem ik deel aan het hoofdbestuur van mijn voetbalvereniging.

Nynke Schraa – Posthumus

Na een carrière-switch ben ik in juli 2160 afgestudeerd als allround logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Met veel plezier werk ik nu bij Logopediepraktijk Den helder & Julianadorp op de locaties Polderweg en Annie Romein-Verschoorlaan in Den Helder. Ik behandel voornamelijk jonge kinderen met spraak-taalproblematiek en kinderen die door de orthodontist zijn verwezen vanwege afwijkende mondgewoonten. Binnen de behandeling vind ik het  belangrijk om aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van het kind, wat betekent dat er zorg opmaat wordt geboden. Mijn werk is hierdoor uitdagend, maar tegelijkertijd ook ontzettend leuk en afwisselend. Elke dag is anders en elke behandeling is anders!

 

Jenny Winkel

Vanaf januari 2017 is Jenny Winkel ons team komen versterken. Zij zal zich binnenkort verder aan u voorstellen.