2 jarige screening

Sinds mei 2015 heeft onze praktijk een samenwerkingsverband met de GGD. Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar bereikt, wordt u door de jeugdarts uitgenodigd voor een algemeen gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Als uit dit gesprek blijkt dat er twijfels zijn omtrent de spraak-taalontwikkeling, wordt u geadviseerd uw kind aan te melden voor de logopedische 2-jarigen screening, bij een daartoe gecertificeerde logopediepraktijk.

De logopedische screening vindt bij u thuis plaats, uw kind is dan immers het meest op zijn gemak waardoor er beter inzicht wordt verkregen van het niveau van zijn/haar spraak-taalontwikkeling.

De spraak-taalontwikkeling wordt in kaart gebracht door middel van de N-CDI vragenlijst 2A. Dit genormeerde observatiemiddel wordt zowel in Nederland als in België gebruikt. U zult enkele woorden tegenkomen die wij hier niet gebruiken, het Nederlandse woord staat tevens op de lijst. Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd om samen met uw kind te spelen. De logopedist zal gedurende het spel de spraak-taalontwikkeling in kaart brengen met behulp van de Taalstandaard 2.0-2.6 jarigen.

Aan de hand van de uitkomsten van beide observatiemiddelen zult u uitleg en adviezen krijgen omtrent het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling en het samen lezen van boekjes.

De uitslag wordt, na uw schriftelijke toestemming, in een verslag doorgegeven aan de consultatiebureau-arts. Bij ernstige twijfel zal hij/zij u en uw kind doorverwijzen naar het Audiologisch Centrum voor verder onderzoek. Bij een lichte vertraging wordt er een vervolgafspraak voor over 3 maanden gemaakt in de logopediepraktijk. U ontvangt de N-CDI-vragenlijst 2B. Deze vragenlijst neemt u, recent ingevuld, mee naar de vervolgafspraak. In de tussenliggende periode kunt u de adviezen thuis dagelijks toepassen en na 3 maanden wordt nagegaan of dit voldoende effect heeft gehad.

Mochten er geen twijfels zijn, dan zal de consultatiebureau-arts na 6 maanden nagaan of uw kind zich is blijven ontwikkelen op het gebied van de spraak-taalontwikkeling.

KLIK OP DEZE LINK OM AAN TE MELDEN